Uppdaterat 2004-04-25

Huvudsta
Där två cykelleder möts.

Sverigeleden söderut mot Stockholm
Sverigeleden norrut mot Uppsala
Mälardalsleden västerut mot Ekerö