Uppdaterat 2006-04-29

Tegelbacken
Startpunkt för Nynäsleden

Från Tegelbacken

Kustlinjen västerut mot Kungsholmen

Kustlinjen österut mot Ropsten

Nynäsleden söderut mot Nynäshamn